Glossary

Rymdväder
Rymdväder är den fysiskaliska och fenomenmässiga beskrivningen av tillståndet hos den naturliga rymdmiljön. Det relaterade ämnesområdet syftar, genom observation, övervakning, analys och modellbyggande, till att förstå och förutsäga tillståndet hos solen, den interplanetära och planetära miljön, samt sol och icke-soldrivna störningar som påverkar dem; samt dessutom att förutsäga och beskriva de möjliga effekterna på biologiska och teknologiska system.