Glossary

Vesoljsko vreme
Vesoljsko vreme je fizično in pojavno stanje naravnega okolja v vesolju. Pridružena disciplina skuša z opazovanjem, sledenjem, analizo in modeliranjem razumeti in napovedati stanje Sonca, interplanetarnega in planetarnega okolja ter vpliv motenj, do katerih prihaja zaradi procesov na Soncu ali drugih dejavnikov. Prav tako je cilj discipline napovedati in ugotavljati morebitne vplive na biološke in tehnološke sisteme.