Glossary

Kozmické počasie
Kozmické počasie je fyzikálny a fenomenologický stav prirodzeného kozmického prostredia. Príslušná vedná disciplína má za cieľ prostredníctvom pozorovaní, monitorovania, analýzy a modelovania pochopiť a predvídať stav Slnka, medziplanetárneho priestoru a prostredia v okolí planét, ako aj poruchy, ktoré buď sú alebo nie sú hnané Slnkom, ktoré tieto prostredia ovplyvňujú. Zaoberá sa tiež predpovedaním a skúmaním možných dopadov na biologické a technologické systémy.