Glossary

Pogoda kosmiczna
Pogoda kosmiczna jest stanem fizycznym i fenomenologicznym naturalnego środowiska przestrzeni kosmicznej. Pokrewne dyscypliny, bazując na obserwacjach, monitoringu i modelowaniu, mają na celu zrozumienie i przewidywanie stanu Słońca, przestrzeni międzyplanetarnej, zaburzeń pochodzenia słonecznego jak i innych wpływających na te środowiska, oraz prognozowanie stanu obecnego i przyszłego mającego wpływ na systemy biologiczne i technologiczne.