Glossary

Romvær
Romvær er den fysiske og fenomenologiske tilstanden av naturlige rommiljøer. Relaterte emner har, gjennom observasjon, overvåking, analyse og modellering, som mål å forstå og forutse tilstanden på solen, interplanetariske og planetariske miljøer, og sol- og ikke-soldrevet pertubasjoner som kan påvirke dem. Man ønsker også å varsle på lang og kort sikt de mulige konsekvensene for biologiske og teknologiske systemer.