Glossary

Avaruussäällä
Avaruussäällä tarkoitetaan ympäröivän avaruuden fysikaalista tilaa. Siihen liittyvä tutkimus ja havainnointi pyrkii mittausaineistojen analyysin ja teoreettisen mallinnuksen avulla ymmärtämään ja ennustamaan auringon, planeettojen välisen avaruuden ja planeettaympäristöjen käyttäytymistä ja tilaa sekä niihin vaikuttavia häiriöitä. Päämääränä on myös selvittää, havainnoida ja ennustaa avaruussään vaikutuksia teknisille järjestelmille avaruudessa ja maan pinnalla sekä mahdollisia biologisia vaikutuksia.