Glossary

Kosmické počasí
Kosmické počasí je fyzikální a fenomenologický stav meziplanetárního prostoru. Výzkum kosmického počasí usiluje pomocí pozorování, monitorování, analýz a modelování o pochopení a předpovídání stavu Slunce, meziplanetárního prostoru a vnějších obalů planet i náhlých změn tohoto stavu vyvolaných sluneční činností a dalšími zdroji; a také o předpovědi možných dopadů na biologické a technologické systémy.