Glossary

Космическо време
Космическо време е физическото и феноменологичното състояние на естествената космическа среда. Съответната дисциплина цели, чрез наблюдения, анализ и моделиране, да разбере и предскаже състоянието на Слънцето, междупланетната среда и околопланетните пространства, и смущенията от слънчев и не–слънчев характер, влияещи върху тях; а също и да установи и предскаже възможните ефекти върху биологичните и технилогичните системи